اختلالات سیستم شنیداری در مبتلایان به سندروم charge