دسته‌بندی نشده

سمعک های قابل کاشت گوش میانی و گروه هدف

هنگامی که سمعک های عادی قابل استفاده نبوده یا فاقد سودمندی برای کاربر باشد، می توان از سمعک های قابل کاشت در گوش میانی استفاده نمود.


مزایا و محدودیت های میکروفن های جهت دار در سمعک

میکروفن های جهت دار راحتی شنیداری و کمک به درک نشانه های گفتاری در نویز را فراهم می کند.


برای تقویت شنوایی پنیر بخورید

مصرف پنیر می‌تواند باعث تقویت قدرت شنوایی و برطرف شدن مشکل کم شنوایی در افراد شود.


سمعکی که یک صدا را از چند صدا مجزا می‌کند

این فناوری که “رمزگشایی توجه شنیداری” نامیده می‌شود، مبتنی بر مدل هوش مصنوعی شبکه عصبی عمیق است.


کاشت میکروسکوپ در مغز برای احیای بینایی و شنوایی

بسیاری از افرادی که بینایی یا شنوایی خود را از دست داده اند دوست دارند با ترمیم مستقیم چشم و گوش توان دیدن و شنیدن را مجددا به دست آورند.


بیماری های قلبی و کم شنوایی

در 45% از مبتلایان به بیماری های قلبی در مقایسه با افراد نرمال کم شنوایی گزارش می گردد.