مقالات

کاربرد ونت در قالب سمعک

ونت سوراخ کوچکی بر روی پوسته ی سمعک است که تهویه گوش از طریق آن صورت می گیرد


انواع قالب سمعک

پس از تجویز سمعک پشت گوشی لازم است ابتدا از گوش فرد مورد نظر قالب گرفته شود و بر اساس قالب اولیه، قالب سمعک ساخته می شود.


کاربرد سمعک های کراس و بای کراس

سمعک های کراس نوع خاصی از سمعک ها هستند که میتوانند صدا را از گوش کم شنوا دریافت کرده و به گوش نرمال منتقل کنند


مشکل فیدبک در سمعک

فیدبک صدای آزار دهنده ای شبیه صدای سوت٬ جیغ یا فریاد است که ممکن است به وسیله سمعک ایجاد گردد


تجویز سمعک در کم شنوایی های شدید

تجویز سمعک هایی با چند برنامه کمک میکند سمعک قابلیت تطبیق با محیط های مختلف را داشته باشد


انواع مواد قالب گیری سمعک

قالب گیری صحیح اولین مرحله در تجویز سمعک مناسب است


کم شنوایی فرکانس پایین و تجویز سمعک

افراد در این نوع از کم شنوایی نیاز مند تقویت بیشتر در فرکانس های پایین هستند


کاربرد سمعک های عینکی

سمعک های عینکی برای کم شنوایی انتقالی یا آمیخته در محدوده ملایم تا متوسط پیشنهاد میشود .


انتخاب سمعک برای کودکان

چه معیارهایی در انتخاب سمعک در کودکان موثر هستند؟


برای تقویت شنوایی پنیر بخورید

مصرف پنیر می‌تواند باعث تقویت قدرت شنوایی و برطرف شدن مشکل کم شنوایی در افراد شود.