مقالات

نقص سیستم شنیداری در مبتلایان به سندرم Stickler

تست های تشخیصی شامل تست ژنتیک، تست بینایی، تست شنوایی و تصویر برداری می باشد


تاثیر مثبت موسیقی درمانی در مبتلایان به CAPD

موسیقی درمانی در تقویت مکانیزم های مغزی، مهارت خواندن، یادگیری، بهبودی حافظه، افزایش توجه نقش دارد.


کاربرد Minimic در کودکان مبتلا به CAPD

این دستگاه نسبت به FM کوچکتر و ارزان قیمت تر بوده و به راحتی توسط کودک پذیرفته می شود


اختلالات سیستم شنیداری در مبتلایان به سندروم charge

با توجه به افت انتقالی بیماران، در مواردی کاندید BAHA قرار داده می شوند


تفاوت ها و شباهت های اختلال APD و ADHD

اختلال در پذیرش نقش های اجتماعی و ایجاد روابط دوستانه با همسن و سالان‌ از علائم این بیماری است


اختلالات شنوایی در مبتلایان به سندرم Brachio-oto-renal

کم شنوایی علامت غالب در 90% بیماران بوده و در تایپ های متفاوت متغیر می باشد.


ریسک فاکتورهای کم شنوایی های غیر ژنتیکی در نوزادان

کم شنوایی های غیر ژنتیک، نتیجه ی طیف گسترده ای از بیماری های هنگام تولد می باشد


اختلالات شنوایی در مبتلایان به سندرم Treacher collins

در این بیماران تشخیص و مداخله زودهنگام بسیار حائز اهمیت می باشد.


اختلالات شنوایی در مبتلایان به سندرم Apert

غربالگری های ژنتیکی، غربالگری پیش از بارداری و تست های تشخیصی در تشخیص این سندروم کمک کننده هستند.


ارتباط نوروپاتی شنوایی با دیگر بیماری ها و سندرم ها

در تشخیص نوروپاتی و تایید اختلالات سیستم شنیداری، تست های OAE , ABR و در مواردی VEMP ,کمک کننده می باشد.