اختلالات شنوایی و دهلیزی در مبتلایان به سندرم پندرد